Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

.... και η Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Real Estate είναι υπόθεση της EUROCERT!


 


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιχείρησης ‘Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, με βάση το πρότυπο ISO 14001. Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

 

Συνολικές επισκέψεις :