spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

15
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
7
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
16
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά

ISO 41001:2018

Το πρότυπο ISO 41001:2018 εξειδικεύεται στη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 41001:2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 41001:2018

Το ISO 41001:2018 διακρίνεται σε 10 ενότητες ακολουθώντας τη δομή του ISO 9001:2015. Θέτει έτσι απαιτήσεις και προδιαγραφές σε σχέση με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες εργασίας και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων και στη συνεχή βελτίωση. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω Πρότυπο.

Απαραίτητο βοήθημα για την εφαρμογή του προτύπου ISO 41001:2018 είναι το πρότυπο ISO 41012:2018 το οποίο παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση για τη συνολική στρατηγική διεργασία προμηθειών της επιχείρησης και για τον τρόπο προετοιμασίας της και εφαρμογής κατάλληλων εσωτερικών ή εξωτερικών συμφωνιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 41001:2018

Το κόστος της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος της επιχείρησής σας: Άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στη λειτουργία και προβολή της και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, βελτίωση παραγωγικότητας, περιβάλλοντος εργασίας και αποδοτικότητας διεργασιών.

Εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν ή έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο πρότυπο εντοπίζουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω κίνητρα και οφέλη:

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 41001:2018
Tα βασικά οφέλη

Βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

1

Πρόληψη απροσδόκητων βλαβών του εξοπλισμού

2

Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

3

Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

4

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η οποία οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, ασφάλεια & υγεία και ευεξία του εργατικού δυναμικού

5

Επίδειξη πρωτοπορίας στην αγορά

6

Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της εταιρείας

7
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

  • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με παρουσία σε πάνω από 35 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
  • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
  • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
  • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τυπικά, πέρα από το χρόνο για την ανάπτυξη του Συστήματος διαχείρισης, απαιτείται και ένα επαρκές διάστημα για την εφαρμογή του και τη δημιουργία αρχείων, παρότι βέβαια ο χρόνος αυτός εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.
Όχι. Το ISO 41001:2018 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ