spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Αφορά εταιρείες και οργανισμούς που διαθέτουν ή  διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) καθώς και διαχειριστές οδικών δικτύων. Σκοπός του Συστήματος, είναι η πρόληψη εμφάνισης ατυχημάτων σε σχέση με οδική κυκλοφορία αλλά και ο πληρέστερος έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζονται με οδικές μεταφορές και οδική ασφάλεια.

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

 • Οργανισμοί και Εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων (ταχυμεταφορές, ΚΤΕΛ, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.)
 • Εταιρείες μεταφορών/logistics
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών/Αυτοκινητοδρόμων
 • Εταιρείες με προσωπικό που κινείται με μεγάλη συχνότητα στο οδικό δίκτυο
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 39001:2012

Το εν λόγω Σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων, τη βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών και της προστασίας των οχημάτων της επιχείρησης.

1

Μείωση οδικών ατυχημάτων και τραυματισμών

2

Μείωση των ωρών απουσίας και των ημερών ασθενείας των οδηγών

3

Περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμου και των εξόδων συντήρησης των οχημάτων

4

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων

5

Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

6

Ικανοποίηση απαίτησης μεγάλων πελατών και συνεργατών (που αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια)

7

Πρωτοπορία στην αγορά

8
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

 • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
 • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
   
 • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
 • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.
Όχι. Το ISO 39001 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Yποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Ποιότητας - Φυσικός ΕΚΠΑ, MSc, MBA

Tel: +30 2106252495

Direct: *319

Mobile: 6981471180

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ