spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Η ακαδημία

Η γνώση και η εμπειρία μας Το κλειδί της Επιτυχίας σας

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1998 συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της.

Στελεχωμένη από πεπειραμένο προσωπικό με δεκαπενταετή προϋπηρεσία και πλέον στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και με εκατοντάδες επιθεωρήσεις στο ενεργητικό του, καλείται να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους -εκτός από την γνώση- την εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχει, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η EUROCERT είναι αδειοδοτημένη ως ΚΔΒΜ1 με κωδικό 2102518

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠO ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ  ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η ακαδημία
ενδοεπειχειρησιακη εκπαιδευση
ενδοεπειχειρησιακη εκπαιδευση

Στην σημερινή κοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων, της δημιουργικής σκέψης και των καινοτομιών αποτελεί αναγκαιότητα. Όλο και περισσότερες δε επιχειρήσεις επιζητούν την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της υψηλής  ποιότητας εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στην EUROCERT ΑCADEMY θεωρούμε ότι η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ενώ επίσης βελτιώνει την ατομική απόδοση των εργαζομένων και συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT ΑCADEMY πραγματοποιεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης/εργαζόμενου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Η διεξαγωγή των ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων λειτουργεί σαν «όχημα» για την επιτυχία μιας επιχείρησης γιατί:

  • μέσα από την συνεχή κατάρτιση των στελεχών της μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου,
  • η ομάδα των εργαζομένων που παρακολουθεί ένα σεμινάριο αποκτά κοινούς κώδικες επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον προγραμματισμό ενός ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου για να σχεδιάσουμε από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες σας και τους στόχους που έχετε θέσει.

Γιατί να συνεργαστείτε με την EUROCERT ΑCADEMY:

  • Βαθιά γνώση του περιβάλλοντος της εκπαίδευσης και των αναγκών των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριοποίησης.
  • Συγκεκριμένες και tailor made προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών της επιχείρησης μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον.
  • Επιλογή του εισηγητή με βάση την δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης,
  • Εκπαιδευτική ύλη σχεδιασμένη με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
  • Ευελιξία παρακολούθησης των προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, εντός ή εκτός ωραρίου.
  • Αμφίδρομη αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και από τον εκπαιδευτή, μέσω αναλυτικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην επιχείρηση.
  • Επίλυση αποριών σε ατομικό επίπεδο , ώστε ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του από την επόμενη κιόλας ημέρα.
πιστοποιηση προσωπων

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η έμφαση στην καινοτομία, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για εξιδεικευμένες δεξιότητες προσώπων, με γνώσεις πέραν των βασικών γνώσεων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την παγκόσμια αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης των ανωτέρω δεξιοτήτων των ατόμων.

Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τα ακόλουθα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων-DPO

1

Τεχνίτες Συστημάτων Δόμησης

2

Στελέχη Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3

Στελέχη Χρηματοοικονομικών- Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου

4

Συνοδοί VIP

5

Χειριστές Μηχανήματων Έργου

6
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάρω Αποστολίδη

Μάρω Αποστολίδη

Τμήμα Εκπαίδευσης

Tel: +30 2106252495

Direct: *205

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ