Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024
Newsletter

Τα κοινωνικά θέματα στο επίκεντρο της Πιστοποίησης: Η καινοτόμα συμβολή της EUROCERT

Οι επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζουν πλέον καθολικά την ανάγκη, αλλά και τα ωφελήματα, από την υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών και πολιτικών.
Οι δεσμεύσεις των επιχειρήσεων για κοινωνική ευημερία, αλλά και για την ορθή διαχείριση των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, απαιτούν την ενσωμάτωση στην λειτουργία τους καλών πρακτικών και συνακόλουθα, την αξιολόγηση της εφαρμογής τους από ανεξάρτητους Φορείς.
Η EUROCERT στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώντας να συμβάλει τα μέγιστα, έχει δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις καλών πρακτικών και πιστοποιήσεων, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους εταίρους.
Στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εκπόνησε σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas, το Πρότυπο ETHOS, με βάσει το οποίο πιστοποιείται το Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.
Το Πρότυπο ETHOS, αποτελεί επίσης και την βάση της Πλατφόρμας ETHOS της EUROCERT, με βάση την οποία αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα ESG.
Για την αντιμετώπιση του, ευρισκόμενου σε ιδιαίτερη έξαρση, φαινομένου του εκφοβισμού (bullying) ανηλίκων, δημιούργησε σε συνεργασία με το European Antibullying Network (EAN), το πανευρωπαϊκό Σχήμα Πιστοποίησης EAN CERT, με βάση το οποίο πιστοποιούνται δημόσιες και ιδιωτικές δομές ανηλίκων (εκπαίδευσης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας κλπ.).
Προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της συμπερίληψης και της ισότητας στις επιχειρήσεις και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην λειτουργία τους, εκπόνησε σε συνεργασία με την Ελληνική Χάρτα Διαφορετικότητας, το Σχήμα Πιστοποίησης της Διαφορετικότητας (Inclusive Workplace), το οποίο συνιστά καινοτόμα πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο.
Με την συμβολή αυτή της EUROCERT, θεωρούμε ότι ενδυναμώνεται ουσιαστικά το αξιακό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον.
Με την ευκαιρία της έλευσης του Νέου Έτους 2024, επιθυμώ να εκφράσω σε όλους τις θερμότερες ευχές μας για υγεία, ευτυχία και επιτυχίες !
Καλή Χρονιά !

Γ. Μπρισκόλας
Πρόεδρος ΔΣ EUROCERT