spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι κώδικες και τα πρότυπα συγκόλλησης αφορούν όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της κατασκευής συγκολλημένων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών διαδικασίας συγκόλλησης, του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας κατά τη συγκόλληση και των απαραίτητων δεξιοτήτων συγκόλλησης για μια δεδομένη διαδικασία συγκόλλησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο σχετικός κωδικός καθορίζεται συχνά από τον τελικό χρήστη ή τον πελάτη ως συμβατική συμφωνία προκειμένου να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά των συγκολλημένων εξαρτημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις service. Επομένως, η συμμόρφωση με αυτούς τους κωδικούς συγκόλλησης είναι απαραίτητη.

Οι επιθεωρητές συγκόλλησης της Eurocert γνωρίζουν ποιοι κώδικες ή πρότυπα ισχύουν σε ένα πλοίο και κατανοούν τις απαιτήσεις του σχετικού εγγράφου. Μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορες υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι ο συγκολλητής ή ο χειριστής συγκόλλησης είναι σε θέση να πραγματοποιήσει συγκολλήσεις εντός του πεδίου εφαρμογής αυτού του προτύπου ή ότι οι οδηγίες στις προδιαγραφές της διαδικασίας συγκόλλησης είναι ακριβείς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε πιστοποίηση συγκολλητών και διαδικασίες συγκόλλησης για τη συμμόρφωση συγκόλλησης με τη δοκιμή API της American Welding Society (AWS) για συγκολλήσεις και οδηγίες από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME), διάφορους κανονισμούς δοχείων πίεσης στην Ευρώπη, όπως PED, TPED, SPVD ή τον γερμανικό κωδικό δοχείου πίεσης AD 2000-Merkblatt, ISO 3834, EN 1090, EN 15085 ή DIN 2303.

ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

Να είστε βέβαιοι ότι οι συγκολλητές των οποίων οι δεξιότητες έχουν επαληθευτεί μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες σε μια δεδομένη προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης.

1

Να είστε σίγουροι ότι οι προδιαγραφές της διαδικασίας συγκόλλησης θα παράγουν ένα συγκολλημένο εξάρτημα με ιδιότητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχεδιασμού.

2

Να εξασφαλίσετε την ποιότητα των συγκολλημένων εξαρτημάτων. Βασιστείτε στους καταρτισμένους ειδικούς μας με εκτεταμένη εμπειρία στις δοκιμές συγκολλητών και στην πιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης.

3

Να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα. Επωφεληθείτε από τους γρήγορους χρόνους επιθεώρησης και δοκιμών μας.

4
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η EUROCERT είναι διαπιστευμένη εταιρεία τρίτου μέρους με εξειδίκευση στις κατασκευές off shore και on shore για περισσότερα από 20 χρόνια. Η δημιουργία ενός νέου κτιρίου απαιτεί τη συλλογή πολλών στοιχείων που θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που δίνονται από τον μοναδικό σχεδιαστή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής η EUROCERT επιβλέπει τις εργασίες, διασφαλίζοντας ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται στις συμβατικές υποχρεώσεις με τον πελάτη. Η ανάπτυξη έργου με χρόνους επίβλεψης εργασίας και παραγωγικής διαδικασίας, προσφέρει πολλά οικονομικά οφέλη.

Ο φορέας επιθεώρησης Eurocert επαληθεύει τις καλές πρακτικές που ακολουθεί ο κατασκευαστής της νέας κατασκευής. Ο τεχνικός φάκελος της τελικής κατασκευής επιβεβαιώνει την απόδοση του έργου. Ο τελικός αποδέκτης διασφαλίζεται με τη μεσολάβηση της EUROCERT, ότι έχουν υλοποιηθεί όλα τα βήματα σύνταξης για την ορθότητα του τεχνικού φακέλου.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η EUROCERT SA, Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NB 1128) για τον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (305/2001 / EC), επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο:

EN 1090-1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων.

Το EN 1090-1 ανήκει σε μια ομάδα προτύπων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή  στοιχείων/κατασκευών, κατασκευασμένων από αλουμίνιο ή χάλυβα. Ειδικότερα, καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών απόδοσης των εξαρτημάτων από χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και kit που διατίθενται στο εμπόριο ως προϊόντα δομικών κατασκευών. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης καλύπτει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού.

Εκτός από το πρότυπο EN 1090-1, έχουν αναπτυχθεί τα ακόλουθα:

  • EN 1090-2: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση μεταλλικών κατασκευών
  • EN 1090-3: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών αλουμινίου
που αποτελούν και τους οδηγούς για τη σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων του EN 1090-1.

Η σήμανση CE σύμφωνα με το EN 1090-1, είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 01-07-2013 ενώ η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα προέβλεπε ημερομηνία εφαρμογής την 10-01-2012.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πιστοποίησης μεταλλικών κατασκευών, η EUROCERT παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση Συγκολλητών κατά το πρότυπο ISO 9606-1
  • Πιστοποίηση Διαδικασιών Συγκόλλησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 15614-1
  • Πιστοποίηση ποιοτικών απαιτήσεων συγκόλλησης με σύντηξη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3834.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιθεώρηση ανυψωτικού εξοπλισμού σε εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής.
Μετρήσεις πάχους μεταλλικής πλάκας με υπερήχους
Μη καταστροφικές δοκιμές συγκόλλησης.
Έλεγχος βαφής μεταλλικών κατασκευών

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ