Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
Events

H EUROCERT συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων SIAL 2022 στο Παρίσι

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης με πολυεθνικό χαρακτήρα, έδωσε δυναμικό «παρόν» στη Διεθνή Έκθεση Sial Paris 2022 που διεξήχθη 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι.


Η EUROCERT επέλεξε στρατηγικά να έχει παρουσία στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο των τροφίμων, προκειμένου να επικοινωνήσει την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της στην παγκόσμια αγορά. Παρέχοντας περισσότερες από 80 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και ελέγχων, σε κλάδους που περιλαμβάνουν,μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα, τα αγροτικά προϊόντα, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, η EUROCERT παρουσίασε στην SIALτις υπηρεσίες αυτές.

Ειδικότερα η EUROCERT παρουσίασε στη SIAL, την πιστοποίηση ETHOS, το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονήσει από κοινού με το CSR HELLAS. Η πιστοποίηση ETHOS εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διενεργείται βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου. Βασικοί πυλώνες αξιολόγησης είναι ο Σεβασμός ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, η Υγεία, η Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας, η Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη, το Περιβάλλον, η Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας και η Τοπική κοινωνία.