Πέμπτη 04 Μαΐου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με την σφραγίδα της EUROCERT η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων της ΗΛΕΚΤΩΡ

Η EUROCERT ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την αρχική Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 41001:2018.

Το Πρότυπο ISO 41001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων σε μια επιχείρηση και αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και υποδομών ενός οργανισμού, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση των επιδόσεων ποιότητας κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε με την πιστοποίηση από τη EUROCERT του Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, με βάση το Πρότυπο ISO 41001, αποδεικνύει έμπρακτα την βούληση της για την βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που διαχειρίζεται και την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας & υγείας και της ευεξία των χρηστών των εγκαταστάσεων αυτών.

Η EUROCERT, ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. για το ISO 41001, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, συμβάλλει εμπράκτως στην βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης εγκαταστάσεων.