spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Η Tεχνητή Nοημοσύνη (TN)
Η Tεχνητή Nοημοσύνη (TN)

εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε όλους τους τομείς που χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών και αναμένεται να είναι ένας από τους κύριους οικονομικούς μοχλούς.
Το ISO/IEC 42001 είναι το πρώτο πρότυπο συστήματος διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, παρέχοντας πολύτιμη καθοδήγηση για αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα της τεχνολογίας. Αντιμετωπίζει τις μοναδικές προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ηθικά ζητήματα, διαφάνεια και συνεχής μάθηση.
Για τους οργανισμούς, καθορίζει έναν δομημένο τρόπο διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εξισορροπώντας την καινοτομία με τη διακυβέρνηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO/IEC 42001:2023

Το ISO/IEC 42001:2023 παρέχει απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) στο πλαίσιο ενός οργανισμού.
Το πρότυπο προορίζεται για χρήση από έναν οργανισμό που παρέχει ή χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συστήματα TN. Αυτό το πρότυπο προορίζεται να βοηθήσει τον οργανισμό να αναπτύξει, να παρέχει ή να χρησιμοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα για την επιδίωξη των στόχων του και να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις προσδοκίες από αυτά.
Ένας οργανισμός που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορεί να δημιουργήσει αποδεικτικά στοιχεία για την ευθύνη και τη λογοδοσία του σχετικά με το ρόλο του σε σχέση με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Το ISO/IEC 42001:2023 εφαρμόζει την εναρμονισμένη δομή που αναπτύχθηκε για τη βελτίωση της ευθυγράμμισης μεταξύ των προτύπων συστημάτων διαχείρισης (MSS). Το σύστημα διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διαχείριση των θεμάτων και των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν οργανισμό. Αυτή η κοινή προσέγγιση διευκολύνει την εφαρμογή και τη συνέπεια με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, π.χ. που σχετίζονται με την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια, την ασφάλεια πληροφοριών και την ιδιωτικότητα.
Αυτό το έγγραφο ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και φύσης, που παρέχει ή χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 42001:2023
  • Υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη: διασφαλίζει την ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Διαχείριση φήμης: ενισχύει την εμπιστοσύνη στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
  • Διακυβέρνηση TN: υποστηρίζει τη συμμόρφωση με νομικά και ρυθμιστικά πρότυπα.
  • Πρακτική καθοδήγηση: διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Εντοπισμός ευκαιριών: Ενθαρρύνει την καινοτομία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 42001:2023

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

  • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
  • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
  • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας.
  • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίηση
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.
Αυτό το σύστημα διαχείρισης ισχύει για κάθε οργανισμό που αναπτύσσει, παρέχει ή χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, σε διαφορετικούς τομείς, που υπόκεινται σε υποχρεώσεις, καλές πρακτικές, προσδοκίες ή συμβατική δέσμευση έναντι των ενδιαφερομένων μερών. Παραδείγματα τομέων είναι: ▪ Υγεία ▪ Άμυνα ▪ Μεταφορές ▪ Οικονομία ▪ Απασχόληση ▪ Ενέργεια ▪ …….

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ