Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με την υπογραφή της EUROCERT η Πιστοποίηση της PHILIPS

Η EUROCERT, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, πιστοποίησε την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ σύμφωνα με το Διεθνή Πρότυπα ISO / IEC 27001:2013.

Η "ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ" έχει έδρα στο Χαλάνδρι όπου στεγάζονται υπηρεσίες αιχμής αναφορικά με τα Ιατρικά Συστήματα, όπως πωλήσεις, μελέτη-σχεδιασμός και εκτέλεση έργων, τμήμα κλινικών εφαρμογών, τεχνική υποστήριξη, αποθήκη ανταλλακτικών, έκθεση.


Πέραν της καθιερωμένης συνεργασίας με τον πελάτη κατά την πώληση, η εταιρία έχει αναπτύξει πολυμελή τμήματα υποστήριξης καθ' όλη την διάρκεια των διαδικασιών προμήθειας και (μετά την πώληση) υποστήριξης ιατρικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο των παραπάνω υπηρεσιών, η εταιρεία που ήδη πιστοποιείται από την EUROCERT S.A. στα Πρότυπα ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), προχώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO27001:2013, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην διαχείριση και προστασία των πληροφορίων.