Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η EUROCERT ΣΤΟ 1ο WORKSHOP ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ SA8000

Η EUROCERT, κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στις επιθεωρήσεις κοινωνικής συμμόρφωσης (social compliance audits) και ο μοναδικός Ελληνικός φορέας πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση από το SAAS (Social Accountability Accreditation Services) για την πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο SA8000, συμμετείχε στο Workshop, που διοργάνωσε για 1η φορά στην Αθήνα το SAI (Social Accountability International), με αφορμή την επερχόμενη νέα έκδοση του Προτύπου SA8000.

 

Το πρότυπο SA 8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ειδικότερα, σχεδιάστηκε από τον Social Accountability International Organization (SAI) με στόχο να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τις κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες εργασίας και έχει παγκόσμια εφαρμογή και αναγνώριση. Το πρότυπο εστιάζει στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών εργασιακών συνθηκών,  αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπεριλάβει διεθνείς συμφωνίες, όπως η συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), η Διεθνής Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η  Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδικά Δικαιώματα.

 

Στο Workshop συμμετείχαν εκπρόσωποι από θεσμικούς   φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, πιστοποιημένες εταιρείες, εταιρείες συμβούλων και φορείς πιστοποίησης. Οι εκπρόσωποι του SAI παρουσίασαν τις κύριες αλλαγές του Προτύπου και ακολούθησε διαβούλευση με τους παρευρισκόμενους σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του στην Ελληνική αγορά.  Η νέα έκδοση αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2024.