Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Στην παγκόσμια ελίτ των διεθνών φορέων πιστοποίησης για την ασφάλεια τροφίμων η EUROCERT


 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φορέων πιστοποίησης από τον διεθνή οργανισμό International Featured Standards (IFS), διαχειριστή του ομώνυμου παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σχήματος πιστοποίησης για την ασφάλεια τροφίμων (IFS) , που επικαιροποίηθηκαν και ανακοινώθηκαν στις 1/3/2018, και καλύπτουν την χρονική περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, η EUROCERT όχι μόνο ανταγωνίζεται επάξια την ελίτ των φορέων πιστοποίησης, αλλά πρωταγωνιστεί. 

Συγκεκριμένα, στο πιο βασικό κριτήριο (Administrative indicator 1) κατατάχτηκε στην πρώτη θέση μεταξύ 73 φορέων πιστοποίησης από όλον τον κόσμο. Η αξιολόγηση των φορέων πιστοποίησης συμπληρώνεται και με στοιχεία από απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις που τις διενεργεί το ίδιο το IFS, παράπονα, ποινές που έχει λάβει ο φορέας κα.  Κατ αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο αντικειμενικής αξιολόγησης των φορέων πιστοποίησης παγκοσμίως.  

Οι κορυφαίες αυτές θέσεις είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, εντατικής και αόκνου προσπάθειας που αντανακλά την δέσμευση της διοίκησης αλλά και των υπαλλήλων της επιχείρησης στην αριστεία και την διάκριση, και μέσω αυτών στην παροχή υψηλής προστιθεμένης αξίας υπηρεσίες προς τους πελάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Με αφορμή αυτή την μεγάλη ελληνική διάκριση, η EUROCERT θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές, δηλαδή τους επιθεωρητές της, το υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό, τους εμπλεκόμενους συμβούλους και φυσικά τις πιστοποιημένες με IFS επιχειρήσεις, που ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου και οι οποίες δικαιώνονται για την εμπιστοσύνη τους προς την EUROCERT.

 

Συνολικές επισκέψεις :