Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ουσιαστική η συμβολή της EUROCERT στην ποιότητα των Σιδηροδρομικών Υποδομών & Μεταφορών


Στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών που διοργανώθηκε στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας στις 15-16 Μαΐου 2018, η EUROCERT αποτέλεσε μέρος της συνάντησης των κορυφαίων επαγγελματιών του τεχνικού και μεταφορικού κλάδου που έδωσαν το «παρών» στο διήμερο ανάδειξης του πλεονεκτήματος των υποδομών στη διαδικασία ανάκαμψης και μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Με αφορμή την ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια μέσω της κατασκευής σημαντικών έργων στους βασικούς άξονες, το Συνέδριο εστίασε σε μεγάλο βαθμό στη σημασία της ποιότητας των υποδομών για την ασφάλεια της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Η EUROCERT αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία, καθιστώντας καθοριστική τη συμβολή της στη διασφάλιση της ποιότητας των σιδηροδρομικών δικτύων και μεταφορών. Ήδη από τον ορισμό της με Υπουργική Απόφαση το 2017, ως αρμόδιου Φορέα Πιστοποίησης στο σιδηροδρομικό τομέα, η EUROCERT έχει αναλάβει αριθμό σημαντικών projects πιστοποίησης στο κατασκευαζόμενο στην Ελλάδα δίκτυο, ενώ έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της σε έργα στο εξωτερικό.

Επιπλέον, στη διάρκεια του Συνεδρίου ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Θάνος Βούρδας, επισκέφθηκε το Περίπτερο της EURΟCERT και ενημερώθηκε από τον Εντεταλμένο της Σύμβουλο, κ. Τάκη Θεοφανόπουλο, για τις δραστηριότητές της εν όψει και της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό της EUROCERT ως αρμόδιου Φορέα Πιστοποίησης και για το τροχαίο υλικό.

 

 

Συνολικές επισκέψεις :