Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Με την σφραγίδα της EUROCERT


 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Η Ελλάδα που παράγει και συνεργάζεται

Μια σημαντική δύναμη της ελληνικής οικονομίας, που στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως του πιο ορθολογικού παραγωγικού μοντέλου για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας και την έξοδο από το φαύλο κύκλο της κρίσης, αποτελεί η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Με παραγωγή 2 δισ. προϊόντων (τεμάχια) και κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς, 4.400 εργαζομένους και 64 μονάδες παραγωγής σε όλη την Ελλάδα, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διεκδικεί ένα δυναμικό ρόλο στην επανάκαμψη της οικονομίας.

Αριθμώντας 34 εταιρείες-μέλη, το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια πρωτοπόρος ένωση δυνάμεων, με ορισμένες από τις ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, οι οποίες επέλεξαν υπεύθυνα να διατηρήσουν το τρίπτυχο: παραγωγή, βάση και ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Μέσα από την επιλογή τους αυτήν οι εταιρείες-μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιστρέφουν, στο μέγιστο δυνατό, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας και τη διατήρηση -και επανεπένδυση- του εθνικού πλούτου εντός συνόρων.


Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, χτίζοντας πάνω στο συνολικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αξία που δημιουργεί η συνεργασία των εταιρειών-μελών του, διεκδικεί ένα ουσιαστικό ρόλο στο διάλογο για την οικονομία, μεταξύ άλλων, μέσα από την προώθηση προτάσεων για την ενθάρρυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την ανάληψη δράσεων για την τόνωση της κατανάλωσης ελληνικής παραγωγής προϊόντων και, το πιο σημαντικό, τη δημιουργία συνεργειών, τόσο μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας όσο και ανάμεσα στο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και σημαντικούς θεσμούς, φορείς και παράγοντες της ελληνικής οικονομίας.


Οι εταιρείες-μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν εγκαινιάσει την κοινή παρουσία τους σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύοντας την προβολή των ελληνικών προϊόντων σε ένα ευρύ κοινό, έχουν ανοίξει κανάλια ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δημιουργούν σταδιακά ένα πλαίσιο κοινής αντιμετώπισης προκλήσεων και αναζήτησης ευκαιριών, ιδιαίτερα στη διεθνή αγορά.


Παράλληλα, η πρωτοβουλία έχει ήδη θεσμοθετήσει τη σήμανση «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», την οποία τα μέλη φέρουν πάνω στα 2 δισ. τεμάχια προϊόντων που παράγουν, ως σήμα αναγνωρισιμότητας της ελληνικής τους ταυτότητας προς τους καταναλωτές. Η σήμανση απονέμεται έπειτα από αυστηρή διαδικασία ελέγχου της Εταιρείας Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT AΕ, η οποία προσφέρει την έγκριτη πιστοποίηση ελληνικότητας στην επιχείρηση.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εταιρείες: AGRINO, ΕΨΑ, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΛΟΥΞ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΙ, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, ΒΙΚΟΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΝΑΚΗ, BRAVA, ΕΖΑ, EYBOIKH ZYMH, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, SKAG, ΚΥΚΝΟΣ, HELLAS FROSTPETROU NUTS, ΠΑΚΟ, CAPTAIN'S, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ENDLESS-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ, THE WRITING FIELDS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ, AΥΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, GALENICACAMPER-GAZ, ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ, ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, CRETAN OLIVE MILL

 

Συνολικές επισκέψεις :