Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

H EUROCERT στην προεδρία της HELLAS CERT


O Γενικός Διευθυντής της EUROCERT, ψηφίστηκε από τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης και αναλαμβάνει για δύο χρόνια.

Tα μέλη της HELLAS CERT (Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης) εξέλεξαν στη θέση του Προέδρου της Ένωσης τον Γενικό Διευθυντή της EUROCERT κ. Γιάννη Καραγιάννη, για την επόμενη διετία. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ψηφοφορίας τόσο στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Ο κ. Καραγιάννης με αφορμή την ανάδειξή του στη θέση του Προέδρου της HELLAS CERT ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του ενώ τόνισε ότι «Οφείλουμε να κινηθούμε άμεσα, πάντα σε συνεργασία με όλα τα μέλη της HELLAS CERT προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της αγοράς πιστοποίησης.  Να εργαστούμε από κοινού, με συνέπεια για υγιή ανταγωνισμό, και ασφαλώς για την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου, συνεισφέροντας στην επίλυσή τους».
 
Ο κ. Καραγιάννης πιστεύει ακράδαντα ότι η Πιστοποίηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει την υγιή επιχειρηματικότητα της χώρας μας να βγει από το σημερινό της τέλμα και θα συμβάλλει  παράλληλα στην δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα. 
 
Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ISO/IEC 17065. Είναι το κατεξοχήν όργανο που εκπροσωπεί θεσμικά τους Οργανισμούς Πιστοποίησης μέλη της, στα Υπουργεία, 
ΕΣΥΔ και λοιπούς Κρατικούς φορείς, από την ίδρυσή  της μέχρι σήμερα. 
 
Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων. 
 09/06/2016
 
 

 

Συνολικές επισκέψεις :