Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ETHOS από την EUROCERT στον Τουρισμό


Η EUROCERT, ο κορυφαίος φορέας στον κλάδο των Πιστοποιήσεων, Ελέγχων και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της αλυσίδας των ξενοδοχειακών μονάδων “Yes Hotels” σύμφωνα με το Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και απένειμε σε αυτές το πρώτο σήμα ETHOS”. Τα ξενοδοχεία της αλυσίδας που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αξιολόγηση είναι τα Semiramis Hotel, Periscope Hotel, TwentyOne Hotel, Kefalari Suites Hotel και New Hotel.

 Το εν λόγω Σχήμα εκπονήθηκε από την EUROCERT σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “CSR Hellas” και εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα εξυπηρέτησης και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, ενσωματώνοντας και τις 10 Αρχές του Συμφώνου του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη.

 To Σήμα ETHOS”, αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ μιας επιχείρησης και επισφραγίζει τη δέσμευσή της για διακυβέρνηση με σεβασμό στους εργαζομένους, την κοινωνία, τον πελάτη και το περιβάλλον.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η Πιστοποίηση  Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βάση το Πρότυπο το οποίο ανέπτυξαν η EUROCERT και το CSR Hellas και το Σήμα “ETHOS, αποτελούν πρωτοτυπία σε διεθνές επίπεδο, ενώ η εφαρμογή τους είναι δυνατή σε οποιαδήποτε επιχείρηση. 

Συνολικές επισκέψεις :