spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS Food

Το 2002 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων, οι Γερμανοί λιανέμποροι της HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) ανέπτυξαν ένα κοινά επιθεωρούμενο πρότυπο με την ονομασία International FoodStandard, IFS. Το 2003, Γάλλοι λιανέμποροι και χονδρέμποροι από την FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution) ήρθαν σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του IFS και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 4ης Έκδοσης του IFS. Από το 2005 συμμετέχουν πλέον και οι Ιταλοί λιανέμποροι. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η 7 και ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS Food
ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο IFS αποτελεί σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους σε όλο το κόσμο καθώς ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι ζητούν πιστοποιητικό IFS από τους προμηθευτές τους. Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης πλήρωσης των απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.

Οι απαιτήσεις του, αποτελούν την βάση για τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης προμηθευτών πολλών παγκόσμιων κολοσσών που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων.

Ως εκ ανωτέρω, επιτυχημένη αξιολόγηση έναντι αυτών εξασφαλίζει αναγνωρισιμότητα και διασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια της επιχείρησης.

Το IFS Food (έκδοση 7) αποτελείται από έξι βασικά κεφάλαια:

Διοίκηση και δέσμευση

2

Σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας των τροφίμων

3

Διαχείριση πόρων

4

Λειτουργικές διεργασίες

5

Μετρήσεις, αναλύσεις και βελτίωση

6

Σχέδιο άμυνας τροφίμων

7
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Το πρότυπο αναγνωρίζει 10 απαιτήσεις  του προτύπου ως εξαιρετικά σημαντικές τις οποίες ονομάζει Knock Outs (ΚΟ).

 1. Διοίκηση και δέσμευση 
 2. Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου κάθε κρίσιμου σημείου (CCP)
 3. Υγιεινή προσωπικού
 4. Προδιαγραφές εισερχομένων υλικών
 5. Συμμόρφωση προϊόντος και συνταγής
 6. Μείωση κινδύνου ξένων σωμάτων
 7. Ιχνηλασιμότητα
 8. Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 9. Διαδικασίες ανάκλησης και απόσυρσης
 10. Διορθωτικές ενέργειες

Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει το πρότυπο για διενέργεια αξιολόγησης και πιστοποίησης σε δύο επίπεδα: 

HIGHER LEVEL και FOUNDATION LEVEL, καθώς έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις. Γενικά, οι απαιτήσεις του προτύπου που αντιστοιχούν στο FOUNDATION LEVEL θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση στη διεθνή βιομηχανία τροφίμων.

Στο HIGHER LEVEL εντάσσονται απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ το πρότυπο περιλαμβάνει και απαιτήσεις χαρακτηριζόμενες ως RECOMMENDATIONS που αντιπροσωπεύουν τη «βέλτιστη πρακτική» στο χώρο των τροφίμων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι διαπιστευμένος φορέας από το UKAS (Cert. No.180 – B) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων IFS. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διενέργεια επιθεωρήσεων IFS γίνεται μόνον από επιθεωρητές εγκεκριμένους, κατόπιν εξετάσεων, από το IFS, ενώ στα πλαίσια της συνεργασίας της με το IFS, η EUROCERT υποχρεούται στην κοινοποίηση της έκθεσης επιθεώρησης στην ιστοσελίδα IFS. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανέρχεται σε 12 μήνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Προσκόμιση της Αίτησης Πιστοποίησης από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην γραμματεία της EUROCERT
 • Καθορισμός κοινώς συμφωνημένης ημερομηνίας διεξαγωγής της επιθεώρησης. Σημειώνεται εδώ ότι σημαντικό βήμα για τη σύγκλιση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις του προτύπου είναι η διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης βάσει των απαιτήσεών του.
 • Προσκόμιση μελέτης HACCP – Εγχειριδίου IFS ώστε να ανασκοπηθούν από τους επιθεωρητές.
 • Αποστολή προγράμματος επιθεώρησης στην επιχείρηση. Η διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζεται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των διεργασιών και των προϊόντων της επιχείρησης.
 • Διενέργεια επιθεώρησης.
 • Αποστολή Προκαταρκτικής Έκθεσης στην επιχείρηση, στην οποία καλείται να συμπληρώσει το Action Plan για το κλείσιμο των αποκλίσεων από το πρότυπο. Σημειώνεται εδώ, ότι ο κανονισμός του προτύπου δεν επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση προκύψει ΚΟ ή περισσότερες από μία (1) Κύρια μη-συμμόρφωση.
 • Λήψη του Action Plan από το φορέα πιστοποίησης, έκδοση του Final Report και του πιστοποιητικού.
 • Αποστολή πιστοποιητικού και έκθεσης στην επιχείρηση. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας της επιθεώρησης και της χορήγησης του πιστοποιητικού καθορίζεται ως εξής: εβδομάδες για τη σύνταξη της Προκαταρκτικής Έκθεσης

 • 2 εβδομάδες για τη σύνταξη της Προκαταρκτικής Έκθεσης
 • 4 εβδομάδες για να συμπληρώσει η εταιρεία το Action Plan για το κλείσιμο των αποκλίσεων από το πρότυπο.
 • 2 εβδομάδες για τον επιθεωρητή/φορέα πιστοποίησης να επανεξετάσει το Action Plan (να εφαρμοστούν όλες οι διορθωτικές) και να ανεβάσει την Έκθεση ελέγχου, το πλάνο διορθωτικών ενεργειών και το πιστοποιητικό στη βάση δεδομένων IFS.
Tο χρονοδιάγραμμα είναι 6 εβδομάδες (στόχος) ή 8 εβδομάδες (μέγιστος χρόνος) μεταξύ της ημερομηνίας επιθεώρησης και της μεταφόρτωσης του Final Report στη βάση δεδομένων IFS/έκδοση του πιστοποιητικού.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θανάσης Μπλάνας

Θανάσης Μπλάνας

Διευθυντής Πιστοποίησης Τροφίμων - Κτηνίατρος

Tel: +30 2106252495

Direct: *310

Mobile: +30 6973735942

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ