Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Διεργαστηριακές Δοκιμές


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως Διοργανωτή Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών. 

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

Πεδίο Διαπίστευσης

 

Τελευταία ενημέρωση : 12/07/2018

Συνολικές επισκέψεις :