Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Περιβαλλοντική επαλήθευση της SIKA HELLAS από την EUROCERT

Δύο ομάδες προϊόντων της εταιρίας SIKA HELLAS επαληθεύτηκαν από την EUROCERT και καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα του International EPD System®, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, καθώς και του προτύπου EN 15804 και των ισχυόντων κανόνων για τα εν λόγω προϊόντα. Η EUROCERT αποτελεί τον κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους παγκοσμίως που παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

H Sika, ξεκινώντας από την Ελβετία το 1910, έχει κατορθώσει με την παγκόσμια παρουσία της σε >100 χώρες και διαθέτοντας 300 παραγωγικές μονάδες παγκοσμίως να θεωρείται από τις πιο σημαντικές εταιρείες στο κλάδο των ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού. H εταιρεία Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει ηγέτιδα στα πιο σπουδαία έργα. Με τη στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτή τη τεχνολογία αιχμής στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

Το Διεθνές Σύστημα EPD® (INTERNATIONAL EPD® SYSTEM) είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για περιβαλλοντικές δηλώσεις τύπου III που λειτουργούν σύμφωνα με το ISO 14025 που στοχεύει στην επαλήθευση και καταχώριση EPD και τη συντήρηση μιας διαθέσιμης στο κοινό βιβλιοθήκης EPD και PCR. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για εταιρείες και οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν πολλά PCR που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος EPD®.

Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία σε χώρες στην Ευρώπη και την Ασία. Η EUROCERT διαθέτει επιθεωρητές υψηλής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία και εμπειρία στον τομέα τους. Συγκεκριμένα, η EUROCERT ως φορέας επαλήθευσης, διαθέτει υψηλό επίπεδο ικανότητας και εμπειρίας για να επαληθεύσει το EPD ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Λίγα λόγια για την EUROCERT Α.Ε.
Η EUROCERT είναι ένας 100% Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα Επιθεωρήσεων, Ελέγχων και Πιστοποιήσεων που διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και παρέχει πάνω από 50 υπηρεσίες Ελέγχων/Πιστοποιήσεων σε κλάδους ανάμεσα στους οποίους είναι τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η ενέργεια, η βιομηχανία και η ναυτιλία.