Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η EUROCERT επαληθεύει τις Περιβαλλοντικές δηλώσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) τεσσάρων ομάδων προϊόντων της εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επαληθεύτηκαν από την EUROCERT και καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα του International EPD System®, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, καθώς και του προτύπου EN 15804 και των ισχυόντων κανόνων για τα εν λόγω προϊόντα. Η EUROCERT αποτελεί τον κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους παγκοσμίως που παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών, παγκοσμίως, για τους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών. Με μια επιτυχημένη πορεία και εμπειρία πάνω από μισό αιώνα, έχει υλοποιήσει πολύ απαιτητικά έργα με κορυφαίες εταιρείες ενέργειας παγκοσμίως. Η εταιρία δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των παραγωγικών της δραστηριοτήτων.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι ένα ανεξάρτητα επαληθευμένο και καταχωρημένο έγγραφο που μεταφέρει διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων στον κύκλο ζωής. Αυτές οι δηλώσεις παρέχουν ένα αξιόπιστο, σχετικό, διαφανές, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο περιβαλλοντικό προφίλ και επισημαίνουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με βάση τις εκτιμήσεις του κύκλου ζωής (LCA), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα ποσοτικά περιβαλλοντικά δεδομένα. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) που αποτελεί τη βάση των EPDs πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με συγκεκριμένους Κανόνες Κατηγορίας Προϊόντων (PCR) που δημοσιεύονται ως τεχνικά πρότυπα ή από αναγνωρισμένο πρόγραμμα (π.χ. το διεθνές σύστημα EPD). Αυτά τα PCR εγγυώνται ένα σύνολο συνεκτικών κριτηρίων για μια οικογένεια προϊόντων με ισοδύναμες λειτουργίες, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 14025, ISO 14040/14044 και άλλους σχετικούς κανόνες ή μεθοδολογικούς οδηγούς, οι οποίοι καθορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν αυτές οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης τρίτου μέρους.