Τρίτη 09 Μαΐου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με την σφραγίδα της EUROCERT η επαλήθευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων της VECHRO

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPDs) τεσσάρων ομάδων προϊόντων της ηγέτιδας εταιρίας στα οικολογικά χρώματα, VECHRO, επαληθεύτηκαν από την EUROCERT και καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα του International EPD System®, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Η επαλήθευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος EPD (Environmental Product Declaration) αφορά στην διενέργεια ελέγχου, από διαπιστευμένο φορέα, των πληροφοριών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων σε ολόκληρο ή μέρος του κύκλου ζωής τους. Αυτές οι δηλώσεις παρέχουν ένα αξιόπιστο, διαφανές, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο περιβαλλοντικό προφίλ του εκάστοτε προϊόντος και δίνουν την δυνατότητα δημοσιοποίησης των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Οι επαληθευμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων καταχωρίζονται στην πλατφόρμα του International EPD System® και καθίστανται δημόσια διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο για αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη.

Η VECHRO, με 110+ πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα & 75 χρόνια ιστορίας, με την έκδοση των επαληθευμένων από τη EUROCERT, EPDs, αποδεικνύει τη συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την παραγωγή προϊόντων, μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πιστή στο όραμά της για «ένα περιβάλλον με αξία για την ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη μας».

Η EUROCERT, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς επαλήθευσης παγκοσμίως, ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17065 και ISO 14025 για να επαληθεύει περιβαλλοντικές δηλώσεις μίας ευρείας γκάμας προϊόντων, όπως δομικά, χημικά, τρόφιμα, πλαστικά, αλλά και υπηρεσιών