Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Χρυσή Κουζίνα


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
Η Χρυσή Κουζίνα απευθύνεται σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, αλυσίδες εστιατορίων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, πλοία που ζητούν την αναβάθμισή τους μέσω μιας ανεξάρτητης επιθεώρησης από έμπειρους επιστήμονες του κλάδου.
 
Ακόμα ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει ελεγχθεί και έχει κατηγοριοποιηθεί ως προς τις επιδόσεις του σε 3 ,4 και 5 αστέρια.
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
 
Όλες οι κουζίνες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και οι χώροι παρασκευής ζαχαροπλαστικής οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πηγάζουν από τους κανονισμούς του ΕΦΕΤ ,την κείμενη νομοθεσία ,τον κώδικα τροφίμων και ποτών και την κοινοτική νομοθεσία και τους στόχους των ιδίων των επιχειρήσεων, με βάση επαγγελματικά κριτήρια .Οι επιδόσεις τους ως προς τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες υγιεινής που εφαρμόζουν, έρχονται να ελεγχθούν προαιρετικά από επιστήμονες του χώρου και να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την βαθμολογία τους σε τρία αστέρια αν πάρουν βαθμολογία 70%, τέσσερα αστέρια για βαθμολογία 80% και πέντε αστέρια για βαθμολογία 90%
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
 
 
1) Ανεξάρτητη επιθεώρηση στα εξής:
 
•       Χρήση κατάλληλου για τρόφιμα εξοπλισμού: ξεχωριστού για ωμά και για μαγειρευτά
•       Χρήση εγκεκριμένων από το Γενικό χημείο του κράτους καθαριστικών και εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων απολυμαντικών
•       Χρήση κατάλληλων προγραμμάτων καθαρισμού ,μυοκτονίας και απολύμανσης
•       Κατοχή όλων των προβλεπομένων αδειών και βιβλιαρίων υγείας για όλο το προσωπικό
•       Χρήση πόσιμου νερού για χρήση στην κουζίνα αλλά και για την παρασκευή πάγου
•       Αντικατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα των ελαίων που χρησιμοποιεί για το τηγάνι
•       Επικύρωση των διαδικασιών μέσω επιτυχούς τυχαίου μικροβιολογικού ελέγχου καθαριότητας σκευών και μικροβιολογικό έλεγχο έτοιμου φαγητού
•       Συντήρηση του εξοπλισμού ψύξης κατάψυξης και έλεγχος των θερμοκρασιών παραλαβής παρασκευής και παράδοσης των τροφίμων συντήρησης και κατάψυξης
•       Η διαχείριση των παραπόνων των πελατών
•       Η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και η επάρκεια διαχείρισης των καταστάσεων που άπτονται θεμάτων υγιεινής.
 
2) Η συνεχής παρακολούθηση του καταστήματος από έμπειρους επιστήμονες και μικροβιολογικές αναλύσεις με προειδοποιημένους αλλά και με απροειδοποίητο τον δεύτερο έλεγχο
 
3) Η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση μέσω της κατηγοριοποίησης
 
4)   Η ενημέρωση των καταναλωτών από την ιστοσελίδα, τον τύπο κλπ για τις πιστοποιημένες
επιχειρήσεις.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
 
  • Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο της αίτησης και αμέσως μόλις γίνει δεκτή η αίτηση καθορίζεται η ομάδα επιθεώρησης και της ανατίθεται η διενέργεια του ελέγχου
 
 
  • Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων του σχετικού-ομώνυμου ερωτηματολογίου. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις και επεκτείνονται ανά περίπτωση σε θέματα υγιεινής και καλών πρακτικών που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης.
  
 
  • Γίνεται βαθμολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων και αυτομάτως βγαίνει η σχετική βαθμολογία της επιχείρησης.
 
 
  • Η αποτελεσματικότητα των καθαρισμών ελέγχεται με λουμινόμετρο ή swab-tests. Επίσης λαμβάνεται δείγμα τροφίμου προκειμένου να αποσταλεί για μικροβιολογική εξέταση σε διαπιστευμένο εργαστήριο.
 
 
  • Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της επιθεώρησης απονέμεται το σήμα Χρυσή Κουζίνα, το οποίο  η επιχείρηση φέρει σε εμφανές σημείο του χώρου της.
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
Γιατί να πιστοποιήσει κανείς την επιχείρησή του με το σήμα Χρυσή Κουζίνα;
 
Το σήμα Χρυσή Κουζίνα επιβεβαιώνει έμπρακτα την δέσμευση της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες της, να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της καθαριότητας και υγιεινής των εγκαταστάσεων της.  
 
Θέλει να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες πια ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. 
 
Το σήμα Χρυσή Κουζίνα αντικαθιστά κρατικούς ελέγχους;
 
Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό να καθορίσουν εάν μια επιχείρηση πληροί τα κριτήρια απονομής του σήματος της Χρυσής Κουζίνας δεν αντικαθιστούν ελέγχους του ΕΦΕΤ ή των επίσημων κρατικών φορέων 
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 
 

Συνολικές επισκέψεις :