spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Με το Νόμο 3661 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» ΦΕΚ 89/19 Μαΐου 2008, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της 4.1.2003). Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης και καταγραφής των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτήριο ή κτιριακό συγκρότημα με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων εφαρμόζεται βάσει του ΚΕΝΑΚ και του Π. Δ/γματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και ξεκινάει να ισχύει από 09-01-2011. Γίνεται από ειδικευμένους Μηχανικούς, οι οποίοι αφού ολοκληρώσουν τον έλεγχο του κτιρίου εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Ελέγχονται πολλά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως το κέλυφος, η αεροστεγανότητα, τα εσωτερικά χωρίσματα, η μόνωσή η θέρμανση, ο κλιματισμός, ο αερισμός, ο φωτισμός, ο προσανατολισμός, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής κλπ.

Το Πιστοποιητικό αυτό κατατάσσει το ελεγχόμενο κτίριο σε ενεργειακή κλάση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, τα χρησιμοποιούμενα υλικά του και τις εγκαταστάσεις του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι υποχρεωτική από 09-01-2011 για τις παρακάτω κατηγορίες κτιρίων:
  • κατά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφισταμένου κτιρίου άνω των 1.000 τ.μ.,
  • κατά την πώληση, μίσθωση ή μεταβίβαση κτιρίων ή τμημάτων αυτών προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση και η διαδικασία ενοικίασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Εύρεση τη ετήσιας κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης καυσίμων, και σύγκριση με τα υπάρχοντα δεδομένα.

1

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

2

Προτάσεις για μεθόδους επέμβασης στο κέλυφος του κτηρίου και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

3

Επανυπολογισμός των θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτηρίου μετά τις αλλαγές της κάθε πρότασης επέμβασης στο κτήριο.

4

Εύρεση του αρχικού κόστους (κεφαλαίου), την παρούσα αξία κάθε χρόνου και του χρόνου απόσβεσης για κάθε μέθοδο βελτίωσης.

5

Υπολογισμός του ποσοστού μείωσης των εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις βελτίωσης.

6

Πρόταση μικτών μεθόδων βελτίωσης και εργασία όπως στα βήματα 5,6 & 7.

7

Σύγκριση όλων των μεθόδων και επιλογή της καλύτερης.

8
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ

Πέραν του γεγονότος ότι η Ενεργειακή Επιθεώρηση αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών των κτιρίων στις περιπτώσεις που προαναφέραμε, πηγάζουν πολλά οφέλη από την διαδικασία αυτή.

Καταρχάς διαπιστώνουμε τα αδύναμα σημεία του κτιρίου ώστε να κατανοήσουμε που οφείλεται η μεγάλη ενεργειακή και αντίστοιχα οικονομική σπατάλη.

Δεύτερον μας δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούμε σε οικονομικά προγράμματα όπως το «Οικονομία κατ' οίκον» και να επιδοτηθεί κάποια βελτίωση των χαρακτηριστικών του κτιρίου, όπως η μόνωση, τα κουφώματα, η εγκατάσταση θέρμανσης, κλιματισμού κλπ.

Το μεγαλύτερο όφελος και ο βασικός στόχος βέβαια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μειώνοντας τους ρύπους προς το περιβάλλον ελαττώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και καταναλώνοντας λιγότερους πόρους.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις.

Διαθέτει γραφεία σε 14 χώρες σε Ευρώπη και Ασία.

Είναι αναγνωρισμένη από Υπουργεία και διαπιστευμένη από Φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Η EUROCERT με διαπιστευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων, Εγκαταστάσεων θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ) διενεργεί επιθεωρήσεις σε υφιστάμενα κτίρια.

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Μουχτιδιώτης

Νίκος Μουχτιδιώτης

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος

Tel: +30 2106252495

Direct: *401

Mobile: +30 6984051277

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ