spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Ο έλεγχος αυτός ενδιαφέρει:
 • εργοστάσια
 • εργαστήρια
 • πλοία
 • κατοικίες
 • μονώσεις
 • φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • γενικώς ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ
Η θερμογραφία αποτελεί έναν σχετικά νέο και ενδεδειγμένο τρόπο προληπτικού ελέγχου βιομηχανικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα εντοπίζει θερμικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι αόρατες κατά το συνήθη οπτικό έλεγχο. Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι ουσιαστικά μια μη επεμβατική καθώς και μη καταστρεπτική διαδικασία επιθεώρησης με βασικό εργαλείο την θερμογραφική κάμερα. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται, με τον θερμογραφικό έλεγχο αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών ελαττωμάτων στα αντικείμενα επιθεώρησης με αποτέλεσμα την αποφυγή σοβαρών και δαπανηρών επιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τεράστιες καταστροφές με ανυπολόγιστες συνέπειες σε οικονομικά στοιχεία και ανθρώπινες ζωές θα μπορούσαν σε πολλές περιπτώσεις να αποφευχθούν αν είχε προηγηθεί προληπτικός θερμογραφικός έλεγχος. Η θερμοκρασία είναι συχνά σημαντικός και επαρκής δείκτης για την κατάσταση των υλικών εξαρτημάτων μιας ηλεκτρικής ή υδραυλικής εγκατάστασης. Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια γρήγορη μέθοδος επιθεώρησης η οποία δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και απεικονίζει τις διαφορές σε θερμοκρασία κάθε αντικειμένου από -500C σε 15000C. Αντί να ανιχνεύει τις θερμοκρασίες σημείο προς σημείο, η υπέρυθρη κάμερα είναι σε θέση να ανιχνεύει τη θερμοκρασία σε μια πλήρη επιφάνεια. Μας δίνει μια εξαιρετική εικόνα με τις τοπικές διαφορές της θερμοκρασίας. Εντοπίζουμε και καταγράφουμε τις θερμικές ανωμαλίες (hot spots) σε εγκαταστάσεις και τα συστήματα τους.
ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ
Με τη χρήση της υπέρυθρης θερμογραφίας, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα προβλήματα

Ασύμμετρα ή υπερφορτωμένα κυκλώματα

1

Ακατάλληλη γείωση.

2

Φθορές ρουλεμάν ή επένδυση κινητήρα.

3

Χαλασμένες ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις.

4

Χαλασμένες παγίδες ατμού.

5

Χαλασμένα θερμομονωτικά ή υγρομονωτικά υλικά.

6
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ
Η άρτια επαγγελματική κατάρτισή μας σχετικά με τη χρήση της θερμογραφικής κάμερας και η σωστή ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τον έλεγχο μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στο έργο συντήρησης, αποκατάστασης φθαρμένων υλικών και βελτίωσης της εγκατάστασής σας. Η έκθεση ελέγχου βοηθά τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα εν δυνάμει επικίνδυνα και δαπανηρά προβλήματα, καθώς και να αποφύγουν να αντικαταστήσουν ακριβά ανταλλακτικά που προβλέπονταν να αλλαχθούν βάσει χρονικής διάρκειας αλλά η θερμογραφία διαπίστωσε τη σωστή λειτουργία τους. Ο υπέρυθρος έλεγχος μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις. Αυτές οι πληροφορίες υπέρυθρης θερμογραφίας γίνονται το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της ακεραιότητας και της απόδοσης των διαφόρων συστημάτων, με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον ο έλεγχος από καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης όπως η EUROCERT AE ενισχύει την αξιοπιστία της εγκατάστασης προς τους ενδιαφερόμενους όπως οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και ο ιδιοκτήτης αποκομίζει καλύτερες συμφωνίες και εκπτώσεις. Επιγραμματικά κερδίζετε:
 • Διάγνωση για αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή δυσλειτουργίας
 • Προβλεπτικός έλεγχος με αποτέλεσμα σημαντική οικονομία λόγω αποφυγής αντικατάστασης μη φθαρμένων υλικών
 • Ουσιαστικές εκπτώσεις από τους ασφαλιστικούς και δανειοληπτικούς φορείς
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η Eurocert AE είναι Ελληνικός Φορέας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων και δραστηριοποιείται, τόσο στον Ελληνικό χώρο από το 1998 όσο και σε δώδεκα χώρες στο εξωτερικό, στο αντικείμενο των υποχρεωτικών από την Νομοθεσία ελέγχων/πιστοποιήσεων, καθώς και στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (τρίτο ανεξάρτητο μέρος)
 • Η EUROCERT είναι αμιγώς Ελληνικός Φορέας
 • Η EUROCERT διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό
 • Η EUROCERT έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο των ελέγχων πιστοποιήσεων
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Μουχτιδιώτης

Νίκος Μουχτιδιώτης

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος

Tel: +30 2106252495

Direct: *401

Mobile: +30 6984051277

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ