spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

1067
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
18
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
1126
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22301:2019?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22301:2019?

Επιχειρησιακή συνέχεια είναι η ικανότητα ενός Οργανισμού να συνεχίσει να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αποδεκτά προκαθορισμένα επίπεδα μετά από ένα συμβάν διακοπής.

Το ISO 22301:2019 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ). Δίνεται έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης, δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προλαμβάνει δυσλειτουργίες και να προστατεύεται από τις συνέπειες πιθανών εξαιρετικών γεγονότων, όπως μια φυσική καταστροφή, ένα πρόβλημα του πληροφορικού του συστήματος, ή μια οικονομική κρίση και να συνεχίσει, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, να παρέχει τα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του στη βάση προκαθορισμένου επιπέδου.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Αυτό το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του, ο οποίος επιθυμεί να αποδεικνύει στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές ή στους μετόχους, την αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της επιχειρησιακής του συνέχειας.

Οργανισμοί όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πάροχοι ενέργειας, γνωστές εταιρείες πληροφορικής, αναζητούν βελτίωση στην οργανωτική τους ικανότητα επανάκαμψης, με την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων επιχειρησιακής συνέχειας και ως εκ τούτου απαιτούν το ίδιο από την εφοδιαστική τους αλυσίδα.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΕΣ με βάση το ISO 22301:2019

Το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ):

  • Βοηθά τον οργανισμό να εντοπίζει τυχόν κινδύνους απειλές και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στην επιχειρηματική του λειτουργία
  • Καθορίζει τις οικονομικές επιπτώσεις στον οργανισμό σε περίπτωση ενός περιστατικού, μέσω της εφαρμογής Ανάλυσης των Επιπτώσεων στην Επιχείρηση (Business Impact Analysis)
  • Βοηθά τον οργανισμό να εγκαθιδρύσει μια στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Επιτρέπει στον οργανισμό να εκπονήσει ένα Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), προσδιορίζοντας τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση περιστατικού
  • Παρέχει στον οργανισμό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως σε δραστηριότητες όπου η συνέχεια και η αντοχή είναι τα καθοριστικά κριτήρια
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΕΣ με βάση το ISO 22301:2019

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22301:2019

Με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης πιστοποίησης του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας του οργανισμού ακολουθεί σύντομα η έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία συνεχή χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιτηρήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

  • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης με δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
  • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
  • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
  • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ