Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ορισμός της EUROCERT ως Designated Body (De.Bo) στο σιδηροδρομικό τομέα


 

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της EUROCERT ως φορέα ελέγχου διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων κατά την Οδηγία 2008/57/ΕΚ, ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύου υπεύθυνος φορέας για την Επαλήθευση με βάση του Εθνικούς Τεχνικούς Κανόνες (De.Bo). Ο ορισμός αυτός βασίστηκε στη σχετική διαπίστευση της EUROCERT από το ΕΣΥΔ και έρχεται ως συνέχεια του ορισμού της EUROCERT ως Κοινοποιημένο φορέα Νο.Βο.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EUROCERT είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα ο οποίος έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ και έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύου ως Φορέας Ελέγχου στον Σιδηροδρομικό τομέα.

Συνολικές επισκέψεις :