Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Designated Body (De.Bo.) - Ορισμένος Φορέας


 Η EUROCERT ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύου υπεύθυνος φορέας για την Επαλήθευση με βάση του Εθνικούς Τεχνικούς Κανόνες (De.Bo) 

Παρακαλώ κάντε κλικ για να δείτε το συνημμένο.

 

Συνολικές επισκέψεις :