Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

AGRO 2.1 & 2.2


Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο  AGRO 2.1 & 2.2 για Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργία  και  Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος.

 

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :