spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες). Έχει στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και την επικοινωνία αυτής προς το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία και αναζητούν προβολή μέσω της καταχώρησης στο μητρώο EMAS. Επιπλέον, το EMAS μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί σε εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής τους κατά ISO 14001:2004. 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EMAS 1221/2009

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, EMAS, είναι ένα εθελοντικό περιβαλλοντικό εργαλείο διαχείρισης για εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να αξιολογήσουν, βελτιώσουν και επικοινωνήσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η βασική δομή και οι απαιτήσεις είναι παρόμοιες με άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως είναι το ISO 14001:2004, αλλά υπάρχουν ορισμένες αρχές στον Κανονισμό, που καθιστούν αυτή την επαλήθευση μοναδική και ιδιαίτερη. Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι η διαφάνεια των πληροφοριών και η πρόσβαση του κοινού σε αυτές μέσω έκδοσης και επικύρωσης μιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην περιβαλλοντική διαχείριση. Φυσικά, η πλήρης συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις είναι προαπαιτούμενο. Πρακτικά, η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για την επαλήθευση κατά EMAS.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ EMAS
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ EMAS

Τα βασικά οφέλη της καταχώρησης κατά EMAS 1221/2009 είναι τα ακόλουθα:

  • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από τη χρήση του λογοτύπου EMAS
  • Κατάταξη στην ελίτ των εταιρειών αναφορικά με την περιβαλλοντική διαχείριση
  • Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους
  • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και πιθανή αποφυγή περιβαλλοντικών προστίμων
  • Βελτίωση της επικοινωνίας με τοπική κοινωνία και ενδιαφερόμενα μέρη
  • Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  • Μείωση ασφαλίστρων για κάλυψη από περιβαλλοντική ζημιά, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι ένας Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης με διαπίστευση από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με εξειδίκευση, γνώση τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους. Ειδικότερα, η EUROCERT έχει αποκτήσει τεράστιο κύρος και αναγνωρισιμότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την απονομή πιστοποιητικών σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, τον Κανονισμό EMAS και την Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου για πολλά χρόνια.

Πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και έγκριση από ένα διεθνούς φήμης, διαπιστευμένο και αποδεκτό τρίτου μέρους οργανισμό.

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Η καταχώρηση στο μητρώο του EMAS αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για δημόσια προβολή και βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Το λογότυπο και η Περιβαλλοντική Δήλωση χρησιμοποιούνται για λόγους προώθησης και διαφήμισης της επιχείρησης. Η Περιβαλλοντική Δήλωση της εταιρείας θα «ανέβει» στο Ευρωπαϊκό μητρώο καταχωρισμένων εταιρειών διαφημίζοντας την επιχείρηση παγκοσμίως.
Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το βασικό σημείο είναι να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την επαλήθευση. Το τελικό στάδιο είναι η επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης από φορέα επαλήθευσης, ενώ η έγκριση και καταχώρηση στο μητρώο EMAS γίνεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους.
Όχι. Το ISO 14001:2004 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους, π.χ. από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ή άλλες αρμόδιες αρχές. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή περιβαλλοντικών προστίμων.
Ναι. Γενικά, η Περιβαλλοντική Δήλωση πρέπει να επικαιροποιείται και επικυρώνεται ετησίως από διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης όπως η Eurocert. Στην περίπτωση των μικρών οργανισμών (για ορισμό βλέπε 2003/361/ΕΚ), μπορεί να γίνει εφαρμογή μιας παρέκκλισης του Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει την Περιβαλλοντική της Δήλωση κάθε 2 έτη. Παρά ταύτα, κατά το ενδιάμεσο έτος, θα πρέπει η εταιρεία να αποστέλλει στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη μη επικυρωμένη Περιβαλλοντική Δήλωση προς έγκριση.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Βάσια Φιλοπούλου

Βάσια Φιλοπούλου

Διεύθυνση Πιστοποίησης - Eπικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης - Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ

Tel: +30 2106252495

Direct: *314

Mobile: +30 6974070797

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ