spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Δειγματοληψίες και Ποιοτικοί έλεγχοι

Η EUROCERT S.A. είναι διαπιστευμένη εταιρεία, με τεχνογνωσία σε δειγματοληπτικούς και ποιοτικούς ελέγχους δομικών υλικών και χύδην φορτίων. Απασχολούμε επαγγελματίες επιθεωρητές, που είναι ειδικοί στο χώρο τους και συνδυάζουμε τις ειδικές τους γνώσεις, με τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.

Το τμήμα Ναυτιλιακών, προσφέρει υπηρεσίες που εκτείνονται  πέρα από τις επιθεωρήσεις  πλοίων και σε δειγματοληψίες και ελέγχους ποσότητας και ποιότητας  υλικών φόρτωσης - εκφόρτωσης, καθώς και ποιοτικές δοκιμές, σε μεγάλη γκάμα δομικών υλικών καθώς και σε Α΄ ύλες (αδρανή υλικά).

Υποστηρίζουμε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους δειγματοληψίας, τον εξελιγμένο έλεγχο των διεργασιών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή των νέων δομικών υλικών, στις βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας. Συνδυάζουμε τη συνεχή εκπαίδευση με την προσπάθεια να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι, ενώ αντλώντας γνώση από την κορυφαία επιστημονική έρευνα, διασφαλίζουμε ότι είμαστε πραγματικά ειδικοί.

Η EUROCERT S.A. Προσφέρει μία μοναδική κάλυψη και παρουσία παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς παροχής καινοτόμων και τεχνολογικά εξελιγμένων υπηρεσιών, στον τομέα πιστοποιήσεων και ελέγχων.
 

Δειγματοληψίες και Ποιοτικοί έλεγχοι
Φορτώσεις – Εκφορτώσεις πλοίων, με δομικά υλικά και χύδην(Α ύλες).
Φορτώσεις – Εκφορτώσεις πλοίων, με δομικά υλικά και χύδην(Α ύλες).

Η EUROCERT S.A. παρακολουθεί τη φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων με δομικά υλικά και χύδην φορτία σε λιμάνια, για τη μεταφορά πρώτων υλών και δομικών υλικών, σε πλοία τύπου Bulk Carrier.

Η EUROCERT S.A. με επαγγελματισμό στη δομική και ναυτιλιακή βιομηχανία, έχει εμπλακεί στην παρακολούθηση, ανάπτυξη πρακτικών δειγματοληψίας και ποιοτικού ελέγχου, σε ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών. Η συνεχής επιβεβαίωση της καλής συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες, επιβεβαιώνει τον τζίρο των υπηρεσιών μας.

Η δειγματοληψία χύδην φορτίου κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, ακολουθεί τα διεθνή EU & US πρότυπα ελέγχου και συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής. Η EUROCERT S.A. είναι ένας ευρωπαϊκός διαπιστευμένος οργανισμός επιθεώρησης για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων φόρτωσης, εκφόρτωσης πλοίων.

Υλικά δειγματοληψιών
  • R.M.C. SAMPLING – CEMENT
  • R.M.C. SAMPLING – WHITE/GREY CLINKER
  • R.M.C. SAMPLING – STEAM COAL
  • R.M.C. SAMPLING – PETCOKE
  • R.M.C. SAMPLING – ΝATURAL POZZOLANA
  • R.M.C. SAMPLING – WET/DRY ASHES
  • R.M.C. SAMPLING – SILICA/RAW SAND
  • R.M.C. SAMPLING – IRON SILICATE
  • R.M.C. SAMPLING – KAOLIN
  • R.M.C. SAMPLING – PLASTER/STEEL SLAG
Υλικά δειγματοληψιών
Επιτήρηση φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων

Η EUROCERT S.A. πραγματοποιεί τη δειγματοληψία και την παρακολούθηση καλών πρακτικών στη διαδικασία φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.

Για τη σωστή πλήρωση των εμπορευματοκιβωτίων κατά τη φόρτωση, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του πελάτη, πραγματοποιείται ο έλεγχος πριν την αποστολή. Η EUROCERT S.A. διενεργεί τον πλήρη έλεγχο της σωστής φόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων, με σύγχρονες μεθόδους, βάση των απαιτούμενων προτύπων πιστοποίησης, που ορίζονται στην σύμβαση με τον πελάτη, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την άριστη κατάσταση του μεταφερόμενου αγαθού, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του, στον τελικό αποδέκτη.

Ο έλεγχος όλων των διασφαλίσεων είναι σημαντικός, για την εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του μεταφερόμενου αγαθού, αλλά και για την αποφυγή μόλυνσης, από επικίνδυνες ουσίες ή της οικονομικής ζημίας, από απρόβλεπτη βλάβη, στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς

Γιατί χιλιάδες πελάτες μας,  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μας εμπιστεύονται;

Οι άρτιες δραστηριότητές μας, έχουν οικοδομήσει  σχέσεις εμπιστοσύνης, ανάμεσα στις εταιρείες – πελάτες και τους ανθρώπους μας.

Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στην εμπορική αλυσίδα, οι συναλλαγές γίνονται εύκολες και πιο αποτελεσματικές. Τα περιθώρια κέρδους μεγαλώνουν και η συμμόρφωση δεν αποτελεί πλέον ζήτημα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας , στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης αγαθών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Σκοπός μας είναι, να διασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθούμε να δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το αντικείμενο, να προχωράμε πέρα από το προφανές και να δημιουργούμε νέες υπηρεσίες ποιότητας, που χρειάζονται οι πελάτες μας.

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επιθεωρούμε την ποσότητα και την ποιότητα των διακινούμενων υλικών. Οι υπηρεσίες μας, ποικίλλουν και περιλαμβάνουν από επιθεωρήσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε εργοστάσια, ως τυχαίες επιθεωρήσεις τελικών προϊόντων σε αποθήκες και από εργαστηριακούς ελέγχους, ως τις επιτόπου επιθεωρήσεις κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση υλικών.

1

Ελέγχουμε την ποσότητα, την ποιότητα και την απόδοση, σε σχέση με διάφορα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας και όλα εκείνα τα πρότυπα, που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. Προκειμένου να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εργαστηρίων με τεχνικές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας.

2

Οι έλεγχοι των προδιαγραφών, διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, θα είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους κατά τόπους κανονισμούς. Συνδυάζουμε την παγκόσμια κάλυψη, με τη γνώση των τοπικών αγορών, την πολυετή εμπειρία μας και την εξειδίκευσή μας, σε πολλούς κλάδους και καλύπτουμε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα, από την πρώτη ύλη ως την τελική κατανάλωση.

3

Η EUROCERT S.A. πιστοποιεί με επαγγελματισμό, προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των προτύπων που έχουν οριστεί από τους πελάτες μας, τα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Συμμετέχουμε ταυτόχρονα, στη δημιουργία νέων ειδικών προτύπων και πιστοποιούμε τους πελάτες μας με αυτά.

4
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αναστάσιος Μπρίσκολας

Αναστάσιος Μπρίσκολας

Διευθυντής Ελέγχου Αγοράς & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Ναυπηγός Μηχανικός

Tel: +30 2106252495

Direct: *313

Mobile: +30 6978184999

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πιστοποιήσεις


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ