Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Συμμετοχή στην 7η Ολομέλεια ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 7η Ολομέλεια της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην Ξάνθη.

Η EUROCERT ως Μέλος του Δ.Σ. τηςΠρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχε σε όλες τις Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Ολομέλειας. Η 7η Ολομέλεια της Πρωτοβουλίας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη των μελών στα Εργοστάσια της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος- Meat Company στην Ξάνθη και της εταιρείας Μύλοι Θράκης στην Αλεξανδρούπολη

Συνολικές επισκέψεις :