Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Στελέχη της EUROCERT επισκέφτηκαν τα γραφεία του Ομίλου στην Σανγκάη.


  

Η EUROCERT προχώρησε στην δημιουργία joint venture στη Σανγκάη, σε συνεργασία με την Shanghai System Safety Research Center (SSSRC), για πιστοποιήσεις πάσης φύσεως υποδομών και υλικού σχετικά με τους σιδηροδρόμους. Αξίζει να σημειωθεί πως η SSSRC αποτελεί το επιχειρηματικό Ινστιτούτο του Southwest Jiaotong University, του παλαιότερου Πολυτεχνείου της Κίνας, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στους σιδηρόδρομους και διασυνδέσεις με την βιομηχανία.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στελεχών της EUROCERT, τον Ιούλιο του 2019, ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση σε εργοστάσιο κατασκευής τροχών και αξόνων σιδηροδρομικών οχημάτων (MA Steel)

H EUROCERT οργάνωσε και παρείχε σεμινάριο Προτύπων σιδηροδρομικής ασφάλειας (Railway Functional Safety) στα στελέχη της εταιρείας Jiangsu Bide Science and Technology Co., Ltd, η οποία ευρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού συστήματος anti-collision εφαρμογής σε ελαφρά σιδηροδρομικά οχήματα.

Επίσης κατά την επίσκεψη έγινε η ανασκόπηση του business plan για το 2ο εξάμηνο του 2019, στην οποία συμμετείχαν τα στελέχη της EUROCERT στην Κίνα.

Στο πλαίσιο δημιουργίας εταιρικής κουλτούρας πραγματοποιήθηκε ορειβασία στο Huangshan mountain (κίτρινο βουνό)  από όλη την ομάδα της EUROCERT στην Κίνα.

Συνολικές επισκέψεις :