Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Με πιστοποίηση EUROCERT τα ΕΛΤΑ


 

 

  

Η EUROCERT, o ελληνικός φορέας πιστοποίησης, με 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων σε περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς, αποτελεί τον φορέα πιστοποίησης των δραστηριοτήτων της ΕΛΤΑ ΑΕ (Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.).

Ειδικότερα, η EUROCERT έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση της ΕΛΤΑ Α.Ε για τις εξής δραστηριότητες και sites:

• Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Κεντρικά γραφεία, Απέλλου 1, Αθήνα: Οι πιστοποιήσεις αφορούν σε Διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015, Περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το ISO 14001:2015, Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007 και Διαχείριση Επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301:2012


• Διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων, Γενική Δ/νση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Απέλλου 1, Αθήνα & 63 μονάδες διανομής σε όλη την Αττική: Η πιστοποίηση αφορά σε Διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το
 ISO 9001:2015


• Διαλογή ταχυδρομικών αντικειμένων, ΒΙΠΕ Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη: Η πιστοποίηση αφορά σε Διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το 
ISO 9001:2015

Συνολικές επισκέψεις :