Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT υποβάλει την ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον ΟΗΕ


 

 Η EUROCERT, ο Ελληνικός Πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαχείρισης του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην κοινωνία, αποτελεί ενεργό μέλος, στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas, την Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact, συμβάλλοντας καθημερινά από την πλευρά της στην υλοποίηση των Sustainable Development Goals (SDG’s) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Communication On Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2019, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης.

Μπορείτε να δειτε την εκθεση εδώ

Συνολικές επισκέψεις :