Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η EUROCERT απένειμε Πιστοποιητικό για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ


 Η EUROCERT, o αμιγώς ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, πιστοποίησε την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, για την καινοτόμα εφαρμογή του Προτύπου Κυκλικής Οικονομίας, Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1). 

 

Με βάση το συγκεκριμένο Πρότυπο, το οποίο  εκπονήθηκε από την EUROCERT, πιστοποιούνται  επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών ελαχιστοποίησης των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως μείωση της κατανάλωσης και των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, χρήση αναερόβιας διεργασίας και ανάκτηση ενέργειας.
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ  εξασφάλισε, πρώτη στην Ελλάδα στον χώρο των τροφίμων, την πιστοποίηση Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1), για τα εργοστάσια παραγωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχανικών, τα οποία  πιστοποιήθηκαν στις κατηγορίες Green και Gold, αντιστοίχως. 
Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε η EUROCERT, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του Προτύπου ZWTL-EU1, απένειμε το σχετικό Πιστοποιητικό, παρέχοντας το δικαίωμα χρήσης του Σήματος ZWTL στην εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ  για έναν χρόνο. 
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :