Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

H EUROCERT υπογράφει τη Διακήρυξη για την Ασφάλεια στους Ευρωπαϊκούς Σιδηροδρόμους


 

 Η EUROCERT συμμετέχει στην ομάδα των πλέον σημαντικών επιχειρήσεων και φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι υπέγραψαν κοινή Διακήρυξη για την Κουλτούρα Ασφάλειας στους σιδηροδρόμους.

Ειδικότερα, η Διακήρυξη την οποία υπέγραψαν οι επικεφαλής ευρωπαϊκών φορέων, επιχειρήσεων και Ρυθμιστικών Αρχών, μεταξύ αυτών και η EUROCERT, αποδεικνύει την δέσμευσή τους να ευαισθητοποιηθούν και να προάγουν την Κουλτούρα της Ασφάλειας, σε όλη την έκταση της σιδηροδρομικής δραστηριότητας. Οι  εκπρόσωποι του σιδηροδρομικού τομέα, υπογράφοντας την Διακήρυξη, συμφώνησαν μεταξύ άλλων στα παρακάτω:

«Μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρος στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων παγκοσμίως. Η Κουλτούρα Ασφάλειας αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, ανάλογα με την θέση τους, τις αξίες, τις πεποιθήσεις τους και με ό,τι διαχειρίζονται.

H ασφάλεια είναι κύριος παράγοντας της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η ασφάλεια δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από συγκρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το όραμα μας, οι στόχοι, οι δείκτες, η κατανομή των πόρων και οι καθημερινές λειτουργίες μας, θα το υποστηρίζουν», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της Διακήρυξης.

Η EUROCERT σεβόμενη τις παραπάνω αρχές, θεωρεί και αντιλαμβάνεται ως υποχρέωσή της την συμμετοχή και την δυναμική παρουσία της σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στον τομέα των μεταφορών. 

Συνολικές επισκέψεις :