Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

H EUROCERT τιμά το μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού


 

 Η EUROCERT δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο. Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν διενέργειας των απαιτούμενων διαγνωστικών εξετάσεων σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενους της σε κορυφαίο και υπερσύγχρονο Κέντρο Μαστού ιδιωτικής κλινικής και συμβουλεύει όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα να δράσουν προληπτικά, καθώς ο καρκίνος του μαστού εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα, μπορεί να είναι ιάσιμος σε ποσοστό 95%.

 

Σημειώνεται ότι η EUROCERT αποτελεί μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που είναι μέλος του Women Empowerment Principles (WEP’s), οργανισμό που  δημιουργήθηκε από το United Nations Global Compact και UN Women με σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία. 

Συνολικές επισκέψεις :