Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Θωράκιση κατά της δωροδοκίας


 

 H Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέλος του ΕΦΕΠΑΕ , γίνεται η πρώτη εταιρία στον χώρο που αποκτά πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO 37001:2016 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Η πιστοποίηση δόθηκε από την EUROCERT, φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης, που πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001:2016. Μέσω της πιστοποίησης αναδεικνύεται τόσο η δέσμευση της διοίκησης, όσο και τα αυστηρά προληπτικά μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας. Αποτελεί εξάλλου σημαντικό παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες του κλάδου.

Επιπλέον, ο φορέας έχει λάβει βεβαίωση τήρησης του προτύπου ISO 9001: 2008 (quality Management System), για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την διαχείριση Ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, που αφορά την διαχειριστική επάρκεια ως προς όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

O συνδυασμός των παραπάνω προτύπων επιτρέπει στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή διαφάνειας, ποιότητας και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα εγκαινίασε έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επενδυτές, αλλά και τους ενδιαφερόμενους, αφού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση σε 16 νομούς μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου ο καθένας από τους συμμετέχοντες είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις. Η παρουσίαση έγινε από τον πρόεδρο του φορέα και του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα, και τη γενική διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μάγδα Πετροπούλου, ενώ έλαβαν μέρος οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων που μετέχουν στο εταιρικό σχήμα του φορέα.

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέσα από την 22ετή πορεία στην διαχείριση δράσεων έχει καταστεί σημείο αναφοράς στην περιφερειακή ανάπτυξη και φορέας υψηλού κύρους και αξιοπιστίας που παρέχει τις υπηρεσίες του με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Συνολικές επισκέψεις :