Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Μπλόκο στην δωροδοκία με το Πρότυπο ISO 37001


 

 

Η EUROCERT διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), για να πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001, επιθυμώντας με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην μείωση των επιπτώσεων από την δωροδοκία, μια μάστιγα που απειλεί τη διεθνή οικονομία και κοινωνία καθώς σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περισσότερο από 1 τρις $ πληρώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως σε δωροδοκίες, θέτοντας σημαντικά προβλήματα στο διεθνές εμπόριο, την πολιτική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η Πιστοποίηση του συστήματος ISO 37001 από την EUROCERT εξασφαλίζει για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν μείωση του κινδύνου δωροδοκίας, απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά - ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες - παροχή εχέγγυων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας, κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού καθώς και προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η EUROCERT είναι ελληνικός φορέας πιστοποίησης, με 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων σε περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos. Επιπλέον, διαθέτει ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας

Συνολικές επισκέψεις :