Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Δωρεά της EUROCERT στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνοδών Ασφάλειας


 Η EUROCERT αναγνωρίζοντας την συμβολή των Συνοδών Ασφαλείας στην κοινωνική ζωή και κατανοώντας τις δυσκολίες του έργου που επιτελούν, προχώρησε στη δωρεά 500 μασκών και 200 υφασμάτινων σημάτων με λογότυπο.

 

Συνολικές επισκέψεις :