Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Χρήστος Μποζώνης Υπεύθυνος Marketing EUROCERT Α.Ε


Σπουδές :

1999 – 2011: στο Αρσάκειο Τοσίτσειο Σχολείο Εκάλης 

2011–2016: στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική

2016-2018: MBA on Health Economics στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε διαπανεπιστημιακό τμήμα συνεργασίας με τα αντίστοιχα τμήματα  μεγάλων πανεπιστήμιων του εξωτερικού

Εργασιακή Εμπειρία :

2016 – σήμερα: EUROCERT S.A. Υπεύθυνος προσωπικού και αξιολόγησης επιθεωρητών ( αξιολόγηση προσωπικού).

2016 – σήμερα: EUROCERT S.A. Υπεύθυνος Marketing & Προβολής της εταιρείας, με την υλοποίηση και τον συντονισμό κάθε ενέργειας που πραγματοποιείται για το συγκεκριμένο Τμήμα.

2017 – σήμερα: EUROCERT S.A. Ομάδα GDPR για τα θέματα της  προβολής-επικοινωνίας και του software

2018 – σήμερα: EUROCERT S.A. Εσωτερική διαχείριση όλων των υπολογιστικών και ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρείας (κομμάτι IT) (server, programs, τηλεφωνικό κέντρο κ.α.)

2016 – 2018: EUROCERT S.A. Διαχείριση και Πωλήσεις στο project   ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Σεμινάρια – Σχολές :

• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

• Σεμινάριο με τίτλο: Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  (GDPR)

Σεμινάριο με τίτλο: Bribery concepts, practices and relevant legislative requirements & ISO 37001Anti-bribery Management Systems

• Σεμινάριο με τίτλο: Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας συμφώνα  με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 .

• Σεμινάριο με θέμα το Risk Management – Διαχείριση Κινδύνων

• Σεμινάριο με θέμα  Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001:2008) συμφώνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Κείμενα :

• Διπλωματική εργασία με τίτλο: Δαπάνες υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου και την Γερμάνια από το 1970-2018 (advanced econometrics), με επιβλέποντα καθηγητή των κ. Prof. Ιωάννη Υφαντόπουλο

• Οργάνωση, υλοποίηση και παρουσίαση εσωτερικού σεμιναρίου με τίτλο: Αρχές Marketing – Digital Marketing & Social Media.

Πληροφορίες:

Γνωρίζω πολύ καλά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άψογος χειρισμός υπολογιστικών προγραμμάτων SPSS, E-VIEWS, Microsoft office (word, excel, power p, και  Λογιστικά προγράμματα (βάση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος και Λογιστής Φοροτεχνικός τάξης Β΄. Μέλος ομάδας Marketing και Προβολής της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 

Συνολικές επισκέψεις :