Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EUROCERT & AGRINO: Συνεργασία κατά του COVID-19

Η EUROCERT χορήγησε στην Agrino, Βεβαίωση Συμμόρφωσης, μετά από ενδελεχή επιθεώρηση για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, διαδικασιών και πρακτικών κατά του COVID-19 στις Παραγωγικές μονάδες της στο Αγρίνιο και την Σίνδο.

Οι εγκαταστάσεις της Agrino επιθεωρήθηκαν με βάση τον Οδηγό για την Βιομηχανία Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία τους σε συνθήκες ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την πανδημία του COVID-19.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στην παραγωγική διαδικασία, την διαχείριση πρώτων υλών, καθώς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό και ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της Agrino προς τις απαιτήσεις του οδηγού του ΕΦΕΤ, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ειδικού σήματος της EUROCERT ‘’PROTOCOL AGAINST COVID19 – IN PLACE’’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Agrino με ιστορία που κρατά πάνω από μισό αιώνα αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην ελληνική αγορά, που προσφέρει ελληνικά ρύζια και όσπρια υψηλής ποιότητας έχοντας ως θεμελιώδεις αξίες της επιτυχημένης πορείας της την καινοτομία και τις εκλεκτές πρώτες ύλες.