Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη κας Γ. Κατσαούνη, Quality Control Manager, Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών

Μπορείτε να κάνετε μία σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της Παναιγιάλειου Ένωσης Συνεταιρισμών;

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία μαύρης σταφίδας και σουλτανίνας. Σημαντικό πεδίο της δραστηριότητας αποτελεί και η τυποποίηση, παραλαβή, αποθήκευση και συσκευασία Ελαιόλαδού. Ή Ένωση, διαθέτει επίσης κατάστημα Λιπασμάτων, Φυτοφαρμάκων και Γεωργικών Μηχανημάτων. Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών με εμπειρία 84 χρόνων εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 40 χώρες.

Ποια Διεθνή Πρότυπα ISO εφαρμόζετε στις δραστηριότητες της εταιρείας σας ?

Εφαρμόζουμε τα EN ISO 9001:2015, EN ISO 22000:2018, EN ISO/IEC 17025:2017 και EN ISO 22005.

Μπορείτε να μας περιγράψετε του λόγους που σας οδήγησαν στην εφαρμογή των Προτύπων αυτών;

Η εφαρμογή Προτύπων στην εταιρεία μας μετρά ήδη δεκαετίες. Οι λόγοι εφαρμογής τους αρκετοί, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω χαρακτηριστικά τις απαιτήσεις της σύγχρονης τάσης της αγοράς, ώστε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, την παροχή εμπιστοσύνης στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και πληρούν τα ποιοτικά τους κριτήρια και τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση, η οποία ακολούθησε την εφαρμογή των Προτύπων αυτών, αναμένετε να δημιουργήσει ωφελήματα;

Ναι ,σε σχέση με τους λόγους που μας οδήγησαν στην εφαρμογή τους. Είναι σημαντικό όμως ότι τα κύρια ωφελήματα της εφαρμογής των Προτύπων είναι η επίτευξη των στόχων και η συνεχής βελτίωση, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και η ασφάλεια των τροφίμων, η παροχή εμπιστοσύνης στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και καλής ποιότητας, η προστασία ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, η απόδειξη της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς, η αύξηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης, η απόδειξη, ότι η εταιρεία επεξεργάζεται τρόφιμα σύμφωνα με παγκοσμίως αναγνωρισμένες πρακτικές, η απόκτηση πρόσβασης στην παγκόσμια αγορά, καθώς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πώς σχολιάζετε την συνεργασία σας με την EUROCERT;

Η συνεργασία με τη EUROCERT έχει υπάρξει ως τώρα εξαιρετική, γεγονός που αποδεικνύεται από την πολυετή συνεργασία μας. Έχουμε βρει σε αυτήν την συνεργασία, τον φορέα που δια μέσου των επιθεωρητών του προσφέρει μια έμπειρη και ουσιώδη εξωτερική ματιά στο τρόπο λειτουργίας μας.

Θα θέλατε να επισημάνετε κάτι ακόμα που αφορά τον κλάδο σας ή την εταιρείας σας;

Η εταιρεία μας ενεργεί με αίσθημα ευθύνης ως προς τους καταναλωτές. Εκπληρώνει τα καθήκοντά της, με ασφαλή και υγιεινό τρόπο σύμφωνα με τους Κανονισμούς σε όλα τα στάδια , από την παραλαβή του προϊόντος, την παραγωγή, την αποθήκευση και την μεταφορά. Διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή και παρέχει στους καταναλωτές, σαφείς, ακριβείς και επιστημονικά αποδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα.

Η εφαρμογή των Προτύπων, αποτελεί απόδειξη ότι η εταιρεία μας συμμορφώνεται με αξιόπιστες συνθήκες υγιεινής κατά την διάρκεια της διακίνησης των τροφίμων, από το χωράφι στο τραπέζι των καταναλωτών.

Οι πελάτες μας επιλέγουν κατάλληλα τρόφιμα από άποψη υγείας, ποιότητας, ιχνηλασιμότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.