Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Μπορείτε να κάνετε μία σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας ?
  Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. συστάθηκε το 2007 με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ως Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί συνολικού μήκους 229,4 χλμ. με 4 Δίδυμες Σήραγγες συνολικού μήκους 23,6 χλμ. καθώς επίσης και 34,3 χιλιομέτρων Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή των Τεμπών.
 • Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο παρέχοντας στους
 • οδηγούς υψηλό επίπεδο υπηρεσιών κατά τη μετακίνησή τους.
 • Διαχείριση κυκλοφορίας.
 • Ανίχνευση και διαχείριση συμβάντων.
 • Τεχνική Αστυνόμευση
 • Τακτική προληπτική συντήρηση για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου και έκτακτη συντήρηση σε περίπτωση βλάβης.
 • Χειμερινή συντήρηση και αποχιονισμός, για τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο κατά τους χειμερινούς μήνες, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς.
 • Βαριά συντήρηση: εργασίες αντικατάστασης και αναβάθμισης στοιχείων του αυτοκινητόδρομου που δεν επιδέχονται περαιτέρω τακτική συντήρηση, όπως ανακαίνιση/αντικατάσταση οδοστρώματος, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά. Διαχείριση διελεύσεων Υπερμεγεθών/Υπέρβαρων Οχημάτων.
 • Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.
 • Λειτουργία χώρων σύντομης στάθμευσης οδηγών με WC
 • Διαχείριση παραπόνων.
 • Διευκόλυνση διελεύσεων ΑμΕΑ.
 • Συλλογή και διαχείριση διοδίων.
Ποια Διεθνή Πρότυπα ISO εφαρμόζετε στις δραστηριότητες της εταιρείας σας?
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. ξεκίνησε τις εργασίες της εγκαθιστώντας Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης PASS99.
Τμήματα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ξεκίνησαν από το 2009 να πιστοποιούνται σταδιακά, στοχεύοντας σταθερά στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας .Σήμερα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου λειτουργεί επτά Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Eurocert S.A., καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
 • Για τη Διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001
 • Για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001
 • Για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος κατά το Πρότυπο ISO 14001
 • Για τη Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000
 • Για τη Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας κατά το Πρότυπο ISO 39000
 • Για τη Διαχείριση Ενέργειας κατά το Πρότυπο ISO 50001
 • Για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το Πρότυπο ISO 27001

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καλύπτει και το Τμήμα Τεχνολογίας και το Τμήμα Κυκλοφοριακής Διαχείρισης.

https://www.aegeanmotorway.gr/h-etairia/h-etairia/systima-oloklirwmenis-diaxeirisis/

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε ένα ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Περιβαλλοντική Διαχείριση, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω της υιοθέτησης των Δεικτών ESG(Environmental, Social, Governance).
Μπορείτε να μας περιγράψετε τους λόγους που σας οδήγησαν στην εφαρμογή των Προτύπων αυτών?
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ υιοθετώντας το Όραμα της καθιέρωσης της ως κορυφαία εταιρία του κλάδου λειτουργώντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο οριοθέτησε το σύνολο των λειτουργιών της σε πέντε Κεντρικούς Σκοπούς:

 • Της Οδηγικής Εμπειρίας και Εξυπηρέτησης των Χρηστών
 • Της Εταιρικής Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης
 • Της Οικονομικής Βιωσιμότητας
 • Της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Με κύριο μέλημα την συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης των εσωτερικών διεργασιών και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, προσανατολίστηκε στην εγκατάσταση δομημένων οργανωτικών εργαλείων, η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζει την αποτελεσματική ικανοποίηση των υιοθετημένων Σκοπών της και την επίτευξη του φιλόδοξου οράματός της.
 • Η πιστοποίηση, η οποία ακολούθησε την εφαρμογή των Προτύπων αυτών, αναμένεται να δημιουργήσει ωφελήματα?
  Μεταξύ των βασικών αρχών της εταιρίας συγκαταλέγονται η εξωστρέφεια και η διαφάνεια. Η εταιρία συνδιαλέγεται με εμπειρογνώμονες σε κάθε τομέα δραστηριότητας της ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία συνεχώς αναπτυσσόμενη ως μέρος ενός αέναα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.
  Η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης καθώς και η επαλήθευση άλλων δραστηριοτήτων, όπως η μεθοδολογία και οι μετρήσεις του CO2 και η επαλήθευση της ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας επιλέχθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης στρατηγικής και απέδωσαν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.
 • Πώς σχολιάζετε την συνεργασία σας με την EUROCERT?
  Ο συγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης επιλέχθηκε μέσω ενός συνδυασμού κριτηρίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  • Η παγκόσμια εμβέλεια/ δραστηριότητά του
  • Η μετοχική του σύνθεση από καθαρά Ελληνικά Κεφάλαια
  • Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του. Η έως σήμερα πολυποίκιλη συνεργασία, επέφερε σημαντική προστιθέμενη αξία στην εταιρία με αποτέλεσμα την επέκτασή της πέρα από τις πιστοποιήσεις και σε άλλες υπηρεσίες επιθεωρήσεων και εμπειρογνωμοσύνη
 • Θα θέλατε να επισημάνετε κάτι ακόμα που αφορά τον κλάδο σας ή την εταιρείας σας?
  Ο κλάδος των παραχωρήσεων σήμερα βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς προσαρμοζόμενος στα κελεύσματα των καιρών.
  Σε αυτό το περιβάλλον η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ καλείται να ανταποκριθεί επάξια συμβάλλοντας ουσιαστικά στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του στενού αλλά και του ευρύτερου Κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.