Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της EUROCERT στο 5ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διαφορετικότητα και η Συμπερίληψη, αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες της λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίοι αναδεικνύουν την μοναδικότητα του ατόμου, με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητάς του και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Η EUROCERT, πρωτοπορώντας, έχει ενστερνιστεί πλήρως τις αρχές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης και τις έχει εντάξει στην επιχειρησιακή της λειτουργία. Έμπρακτη απόδειξη αυτού, αποτελεί η υπογραφή από την EUROCERT της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT συμμετείχε ενεργά στο 5ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις (5th  Diversity in Business Conference 2023), που διοργανώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2023, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία στη χώρα μας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση - D & I.

Στην εκδήλωση αυτή, ο Διευθυντής Πιστοποίησης της EUROCERT κ. Κ. Καρβουνάκης, είχε συμμετοχή στο πάνελ των κεντρικών ομιλητών με θέμα την συνεισφορά της Πιστοποίησης στην ορθή εφαρμογή των αρχών της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καινοτόμα προσέγγιση.