Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ( ESG ) : ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Συμφωνία του Παρισιού, την επονομασθείσα «Πράσινη Συμφωνία»,  έθεσε ως μείζονα επιχειρησιακό στόχο την κλιματική ουδετερότητα δηλ. την επίτευξη μέχρι το 2050, μηδενικού ισοζυγίου μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, με επιδιωκόμενο ενδιάμεσο στόχο για το 2030, την επίτευξη μείωσης κατά 55%.

Η «αρχιτεκτονική» του εγχειρήματος, περιλαμβάνει δύο βασικές πρωτοβουλίες, με άμεσο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις.

Η πρώτη, αφορά στην θέσπιση του EU Taxonomy Climate Delegated Act, το οποίο εισάγει ένα σύστημα ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση την συμβολή τους στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις διαθέτουν έναν «οδικό χάρτη», προς την κατεύθυνση της συνεχούς μέτρησης του εκάστοτε επιπέδου τους, με στόχο την σύγκλιση προς τους τεθέντες στόχους.

Η δεύτερη πρωτοβουλία, αφορά στην αναθεώρηση-συμπλήρωση του πλαισίου δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με την εφαρμογή της Οδηγίας Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Η αναθεώρηση, αφορά κυρίως στην διεύρυνση της βάσης των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υπόχρεες για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την χρησιμοποίηση Προτύπων για την τυποποιημένη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, την ψηφιακή ανάρτηση των πληροφοριών και την επιθεώρηση της προς δημοσίευση πληροφόρησης.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, θέτουν στο κέντρο του σύγχρονου επιχειρείν, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων, την θέσπιση πολιτικών και δράσεων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG).

Η «Λυδία λίθος», για την επιτυχή έκβαση των πρωτοβουλιών αυτών, είναι το γεγονός, ότι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης, καθώς και η προς δημοσίευση μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, δεν θα πρέπει να είναι κατά δήλωση, αλλά να αξιολογούνται μετά από από επιθεώρηση εκ μέρους ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης.

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, με παρουσία σε 40 χώρες διεθνώς και ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία, έχει σχεδιάσει καινοτόμες διαδικασίες πιστοποίησης των ανωτέρω, το Πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS και την Πλατφόρμα Αξιολόγησης Επιδόσεων ESG, ώστε οι αποδέκτες της δημοσιοποίησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων, από τις Τράπεζες έως το επενδυτικό κοινό, να λαμβάνουν αξιόπιστη και πιστοποιημένη πληροφόρηση.

Ο Νέος Χρόνος 2023, ας είναι η απαρχή της ενσωμάτωσης στο ελληνικό επιχειρείν, συνεκτικών πολιτικών και δράσεων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG).

Από καρδιάς, εκπροσωπώντας το σύνολο της οικογένειας της EUROCERT, σας εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία, χαρές και επιτυχίες, προσωπικές και επαγγελματικές!

 

Γ. Μπρισκόλας

Πρόεδρος ΔΣ EUROCERT