Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

H EUROCERT Πιστοποιεί τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus

Η EUROCERT, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, πιστοποίησε προσφάτως τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.


Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων μουσείων/χώρων τέχνης της Θεσσαλονίκης -του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του
Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης- και ενός στην Αθήνα, του Μουσείου ‘Αλεξ Μυλωνά. Πρόκειται για Οργανισμό - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του οποίου η νομική μορφή και οι σκοποί του, η διοίκηση, η οργάνωση και ζητήματα λειτουργίας των διευθύνσεων και των υπηρεσιών του περιγράφονται στον ιδρυτικό του Νόμο (4572/2018).


Στόχοι του Οργανισμού ορίζονται:
  •  η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
  •  η δυναμική ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας,
  •  η δυναμική ανάπτυξη της ιστορικής μελέτης και επιστημονικής έρευνας,
  •  η ενίσχυση των πειραματικών και εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες.
Η πιστοποίηση την οποία έλαβε από την EUROCERT ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus, αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της Διοίκησης και του προσωπικού, για ορθολογιστική διαχείριση και λειτουργία, ώστε να επιτελούνται οι σκοποί του, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.