Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EUROCERT: Πρωτοποριακή πιστοποίηση του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η EUROCERT, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, πιστοποίησε το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Αρεταίειου  Νοσοκομείου, σύμφωνα με το εξειδικευμένο Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15224:2017.

Το ΕΛΟΤ EN15224:2017 είναι ένα Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Το Πρότυπο ορίζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που αποσκοπεί στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και στην εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας. Εστιάζει δε σε θέματα, όπως η ασφάλεια του ασθενή, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, η διαχείριση των κινδύνων, η διαχείριση των πληροφοριών του ασθενούς και η εκπαίδευση του προσωπικού υγείας.

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1896-1898, με κληροδότημα του καθηγητή της χειρουργικής Θεόδωρου Κωνσταντινίδη-Αρεταίου (1829-1893), βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων Ηλία Αγγελόπουλου και Ιωάννη Ιωάννου. Η πιστοποίηση του τμήματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής την οποία έλαβε από την EUROCERT, αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών της Διοίκησης και του προσωπικού, για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον στον άνθρωπο, ώστε να επιτελούνται οι σκοποί του, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.