Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EUROCERT: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με βάση τις αρχές του ΟΗΕ

Η EUROCERT ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Communication On Progress report για το UN Global Compact.
Η EUROCERT, ο Ελληνικός Πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαχείρισης του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην κοινωνία, αποτελεί ενεργό μέλος στην Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact, συμβάλλοντας καθημερινά από την πλευρά της στην υλοποίηση των Sustainable Development Goals (SDG’s). Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Communication On Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2021, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης. Σε μια δύσκολη λόγω της πανδημίας της COVID – 19 χρονιά, η EUROCERT, παρέμεινε προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της και συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφορικά με το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.