Παρασκευή 01 Απριλίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO ΠΑΤΗ SKAG

Τρεις νέες πιστοποιήσεις ISO έλαβε η Skag. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και ελέγχου, Eurocert, με το ISO 9001:2015 για το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο αφορά την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονισμών και να επιδεικνύουν συνεχή βελτίωση. Επιπλέον, έλαβε το ISO 14001:2015, που αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, καθώς και την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Τέλος, πιστοποιήθηκε και με το ISO 45001:2018 αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που στόχο έχει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παρέχουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους τους και όσους επισκέπτονται το χώρο εργασίας.